24h
Yeah1 News

Đời sống

Những loại rau có dư lượng thuốc trừ sâu cực thấp, gần như bằng 0 ai cũng nên mua

Những loại rau có dư lượng thuốc trừ sâu cực thấp, gần như bằng 0 ai cũng nên mua

Nhiều người không biết rằng, 3 loại rau này có dư lượng thuốc trừ sâu gần như bằng 0, dù đắt mấy cũng nên mua.