24h
Yeah1 News

Cộng đồng mạng

Người chế clip 'bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển' sẽ bị xử lý thế nào?

Người chế clip "bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển" sẽ bị xử lý thế nào?

Người khơi mào cho xu hướng rầm rộ trên mạng xã hội về "tìm kho báu 673.000 tỷ bà Trương Mỹ Lan để ngoài biển" có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tuỳ vào mức độ vi phạm.