24h
Yeah1 News

Sao

Lâm Vỹ Dạ bực dọc hét lớn đòi nghỉ quay show vì phát hiện mất đồ quý giá khi tham gia chương trình thực tế

Lâm Vỹ Dạ bực dọc hét lớn đòi nghỉ quay show vì phát hiện mất đồ quý giá khi tham gia chương trình thực tế

Lâm Vỹ Dạ phát hiện bị mất đồ quý giá khi tham gia chương trình thực tế, bực dọc đến mức đòi nghỉ quay show giữa đường.