24h
Yeah1 News

Cộng đồng mạng

Dòng họ cổ xưa có 1-0-2 nghe xong ai cũng sợ 'xanh mặt', đặt tên đẹp cỡ nào cũng thành không vui

Dòng họ cổ xưa có 1-0-2 nghe xong ai cũng sợ "xanh mặt", đặt tên đẹp cỡ nào cũng thành không vui

Nổi tiếng là đất nước tỷ dân nên tổng số dòng họ tại Trung Quốc đến nay vẫn chưa được thống kê hoàn thiện. Một trong những họ đáng sợ nhất là họ "Tử".