24h
Yeah1 News

Sao

Nguyên nhân Phật Tổ Như Lai nhiều lần hỏi lai lịch của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, ngài đang lo sợ điều gì?

Nguyên nhân Phật Tổ Như Lai nhiều lần hỏi lai lịch của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, ngài đang lo sợ điều gì?

Trong phim Tây Du Ký, trong lần đầu gặp Tôn Ngộ Không trên thiên đình, Phật Tổ Như Lai đều hỏi về lai lịch khiến nhiều người thắc mắc nguyên nhân.