Yeah1 News

Cine

Tình cảm 8 năm tan vỡ: Quỳnh Lam dây dưa với Châu Vĩnh, Huy Cường hôn nhầm người

Tình cảm 8 năm tan vỡ: Quỳnh Lam dây dưa với Châu Vĩnh, Huy Cường hôn nhầm người

Phát hiện Quỳnh Lam lừa gạt chuyện mang thai, Huy Cường nói lời chia tay với cô. Giữa lúc đó, quan hệ của họ với Châu Vĩnh và Ngọc Quyên có chuyển biến mới.