Yeah1 News

Đời sống

Từ tháng 10/2023: Nếu chưa đổi biển số cũ sang biển số xe định danh thì làm ngay 1 việc để không bị phạt

Từ tháng 10/2023: Nếu chưa đổi biển số cũ sang biển số xe định danh thì làm ngay 1 việc để không bị phạt

Nếu chưa đổi biển số cũ sang biển số định danh, bạn phải nhanh chân làm ngay việc này để không bị "tuýt còi" khi ra đường.