24h
Yeah1 News

Đời sống

Thoái hóa vùng cổ do sử dụng điện thoại quá nhiều, hội chứng 'Text Neck' nguy hiểm như thế nào đến với sức khỏe

Thoái hóa vùng cổ do sử dụng điện thoại quá nhiều, hội chứng "Text Neck" nguy hiểm như thế nào đến với sức khỏe

"Text Neck" là căn bệnh phổ biến với đời sống sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh hiện nay. Thiết bị thông minh góp phần giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.