24h
Yeah1 News

Đời sống

Công nghệ “Tăng xung tần sóng não” giải pháp an toàn cho người mất ngủ kinh niên

Công nghệ “Tăng xung tần sóng não” giải pháp an toàn cho người mất ngủ kinh niên

Kẹo ngủ ngon Bora Drem giải bổ sung Melatonin bằng công nghệ “Tăng xung tần sóng não” hỗ trợ cải thiện giấc ngủ ngon.