24h
Yeah1 News

Đời sống

Về nhà trễ nên thường xuyên tắm rửa, gội đầu ban đêm, cô gái bị thiên đầu thống có thể mất thị lực vĩnh viễn

Về nhà trễ nên thường xuyên tắm rửa, gội đầu ban đêm, cô gái bị thiên đầu thống có thể mất thị lực vĩnh viễn

Do về nhà muộn vào buổi tối dẫn đến việc cô gái thường xuyên tắm rửa và gội đầu vào ban đêm, bác sĩ cảnh báo thói quen xấu khiến cô mắc thiên đầu thống.