24h
Yeah1 News

Đời sống

Quy định hưởng BHYT từ bệnh viện cấp huyện đến các bệnh viện cấp Trung ương, người dân biết kẻo thiệt thòi

Quy định hưởng BHYT từ bệnh viện cấp huyện đến các bệnh viện cấp Trung ương, người dân biết kẻo thiệt thòi

Đang ở bệnh viện cấp huyện nhưng được chuyển qua bệnh viện cấp Trung ương, người dân có được hưởng tiền BHYT không, nắm rõ thông tin kẻo thiệt thòi