24h
Yeah1 News

Sao

“Học viện Instagram” - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phục hồi sau đại dịch

“Học viện Instagram” - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phục hồi sau đại dịch

Vừa qua, Tập đoàn Facebook phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chính thức ra mắt lần đầu tiên chương trình đào tạo trực tuyến “Học viện Instagram” (Instagram Academy).