24h
Yeah1 News

Từ năm 2024: 6 trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được hưởng tài sản, biết để tránh thiệt thòi

Chủ nhật, 17/12/2023 | 14:45 (GMT+7)

Dưới đây là những trường hợp dù không có tên trong di chúc thì vẫn được thừa kế tài sản mà ai cũng nên biết.

6 nhóm đối tượng được thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm:

- Con chưa thành niên của người để lại di sản.

- Cha của người để lại di sản.

- Mẹ của người để lại di sản.

- Vợ của người để lại di sản.

- Chồng của người để lại di sản.

- Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản.

Từ năm 2024: 6 trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được hưởng tài sản, biết để tránh thiệt thòi - ảnh 1

Theo quy định này, dù cho những người này không được đặt tên trong di chúc, nhưng vì mối quan hệ huyết thống và quan hệ vợ chồng liên quan đến người mất, pháp luật vẫn đảm bảo rằng những người thuộc các nhóm đối tượng này sẽ được hưởng di sản thừa kế theo quy định.

Theo quy định của Điều 644 trong Bộ Luật Dân sự 2015, những người không được liệt kê trong di chúc vẫn sẽ được nhận 2/3 phần di sản mà một người thừa kế theo quy định pháp luật sẽ nhận được, trong trường hợp di sản được phân chia theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với những người thuộc đối tượng được nêu trên nếu họ từ chối nhận di sản thừa kế hoặc không đủ quyền lợi để nhận di sản thừa kế (như đã bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người để lại di sản, hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản...).

Di sản thừa kế đề cập đến tất cả tài sản mà người chết (người để lại di sản thừa kế) để lại cho người khác sau khi họ qua đời. Đây có thể là tiền bạc, tài sản bao gồm bất động sản, động sản (như nhà, đất, và các công trình liên quan đến đất đai...), cũng như các giấy tờ có giá trị.

Từ năm 2024: 6 trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được hưởng tài sản, biết để tránh thiệt thòi - ảnh 2

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 661 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Hạn chế phân chia di sảnTrường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định.

Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Như vậy di sản được phân chia sau một thời hạn nhất định theo những trường hợp sau:

- Theo ý chí của người lập di chúc

- Theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục