24h
Yeah1 News

Thẻ BHYT có ký hiệu đặc biệt, nhìn đúng chỗ biết ngay mức hưởng bao nhiêu %, một ký tự hưởng số tiền cao nhất

Thứ năm, 11/05/2023 | 16:34 (GMT+7)

BHYT mẫu mới thay đổi tích hợp nhiều thông tin mới. Dưới đây là cách nhìn ký hiệu trên thẻ BHYT mẫu mới để biết mức hưởng bảo hiểm của mình được bao nhiêu phần trăm

Thông tin từ Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam (BHXH) cho biết tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH vào ngày 03/12/2020, BHXH đã ban hành thẻ BHYT mẫu mới. Theo đó, mẫu BHYT mới có số lượng ký tự từ 15 ký tự giảm xuống còn 10 ký tự và đã được tích hợp nhiều thông tin tra cứu. Trước đó, mã thẻ BHYT mẫu cũ có 4 ô trong đó có các ký hiệu chữ và số thì mã thẻ mới còn 10 ô bằng ký tự số.

Mã thẻ BHYT mẫu mới còn 10 ô bằng ký tự số.
Mã thẻ BHYT mẫu mới còn 10 ô bằng ký tự số.
Mẫu BHYT mẫu cũ
Mẫu BHYT mẫu cũ

Cụ thể, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết mã số ghi trên BHYT quy định về cấu trúc mã thẻ BHYT, tại ký tự ô thứ 2 được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) cho biết mức hưởng BHYT:

Ký hiệu số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Kí tự đặc biệt ở mẫu BHYT cho biết mức hưởng bảo hiểm bao nhiêu phần trăm
Kí tự đặc biệt ở mẫu BHYT cho biết mức hưởng bảo hiểm bao nhiêu phần trăm

Ký hiệu số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ký hiệu số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lưu ý cho người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Mẫu thẻ BHYT mới có ghi thông tin về mã nơi đối tượng sinh sống
Mẫu thẻ BHYT mới có ghi thông tin về mã nơi đối tượng sinh sống

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cho biết thêm, đối với mẫu thẻ BHYT mới, trên thẻ có ghi thông tin về mã nơi đối tượng sinh sống. Đó là 2 ký tự kí hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số (K1, K2, K3). Trường hợp có ghi mã này trên thẻ, khi người bệnh tự đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến KCB.

Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục