24h
Yeah1 News

Mega1

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai

Ưng Hoàng Phúc tâm sự chuỗi dự án kỉ niệm hơn 20 năm ca hát chính là tuyên ngôn của anh với nghệ thuật. Anh vẫn sẽ hết mình vì nghệ thuật, vì khán giả.