Yeah1 News

Từ ngày 15/8, những đối tượng nào sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe?

Thứ bảy, 15/07/2023 | 16:48 (GMT+7)

Kể từ giữa tháng 8/2023, có 8 trường hợp đặc biệt sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo Thông tư 24/2023/TT-BCA mà người dân cần nắm rõ.

Theo thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định rõ về việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới. Đặc biệt, người dân cần lưu ý có 8 trường hợp bắt buộc sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe. Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Từ ngày 15/8, có 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe
Từ ngày 15/8, có 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

Dưới đây là 8 trường hợp, những đối tượng sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe kể từ ngày 15/8/2023:

1. Xe hỏng, không sử dụng được và bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan

2. Xe hết hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định pháp luật

3. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc bị tiêu huỷ

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng đến Việt Nam

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên hoặc di chuyển

7. Xe tháo máy, tháo khung để đăng ký cho xe khác

8. Xe đã đăng ký nhưng sau đó phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về số máy, số khung bị cắt, hàn, đục đẽo, tẩy xoá hay cấp biển số không đúng theo quy trình, quy định của nhà nước

Những giấy tờ vi phạm sẽ bị thu hồi theo thông tư mới nhất
Những giấy tờ vi phạm sẽ bị thu hồi theo thông tư mới nhất

Từ ngày 15/8/2023, thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA sẽ được thực hiện như sau:

1. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn bộ đối với trường hợp 1, 2, 3 của mục 1:

- Chủ xe kê khai giấy thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe trên Công dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký thông qua dịch vụ bưu chính

- Sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên Dịch vụ công

2. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần đối với các trường hợp còn lại của mục 1:

- Chủ xe kê khai giấy thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng Dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư 24/2023/TT-BCA; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hợp lệ, cơ quan sẽ cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe

Lưu ý một số trường hợp sẽ làm trên Dịch vụ công toàn phần và Dịch vụ công một phần
Lưu ý một số trường hợp sẽ làm trên Dịch vụ công toàn phần và Dịch vụ công một phần

Những trường hợp thu hồi theo 4, 5, 6, 7 tại mục 1 thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe. 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục