Tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Tầm quan trọng của chuẩn bị sớm cho tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu đánh dấu sự chuyển giao từ nỗ lực lao động thành thời gian thư thả. Để có thể nghỉ ngơi một cách bình yên và không lo âu về tài chính, việc tính toán tuổi nghỉ hưu là vô cùng quan trọng.

Tại sao tính tuổi nghỉ hưu là quan trọng?

Tính toán tuổi nghỉ hưu không chỉ giúp bạn biết được thời điểm lý tưởng để dừng lại và thưởng thức cuộc sống mà còn giúp bạn chuẩn bị tài chính và tâm lý cho giai đoạn này.

Phân biệt giữa tuổi nghỉ hưu và tuổi về hưu

Tuổi nghỉ hưu thường được tính từ thời điểm bạn quyết định dừng công việc chính thức và nhận lương hưu.

Trong khi đó, tuổi về hưu thường ám chỉ đến tuổi tối thiểu để nhận lương hưu từ các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Tầm quan trọng của chuẩn bị sớm cho tuổi nghỉ hưu - ảnh 1

Lợi ích của việc tính toán tuổi nghỉ hưu đúng cách

Việc chuẩn bị sớm giúp bạn có đủ thời gian để tích lũy quỹ tiết kiệm và đầu tư cho giai đoạn nghỉ hưu.

Tối ưu hóa kế hoạch tài chính sau khi nghỉ hưu: Với kế hoạch tài chính rõ ràng, bạn có thể sống thoải mái và không lo lắng về nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu

Để biết chính xác thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh và năm sinh của mình, người lao động tham khảo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020:

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Nãm

 

1961

60 tuổi 3 tháng

 

2021

 

1966

55 tuổi 4 tháng

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

 

2021

 

1961

 

2021

 

1966

10

2021

 

1961

10

2021

 

1966

11

2021

 

1961

11

2021

 

1966

12

2021

 

1961

12

2021

 

1966

 

2022

 

1961

 

2022

 

1966

55 tuổi 8 tháng

 

2022

10

1961

60 tuổi 6 tháng

 

2022

10

1966

 

2022

11

1961

 

2022

11

1966

 

2022

12

1961

 

2022

12

1966

 

2022

 

1962

 

2022

 

1967

10

2022

 

1962

 

2022

 

1967

11

2022

 

1962

10

2022

 

1967

12

2022

 

1962

11

2022

 

1967

 

2023

 

1962

12

2022

 

1967

56 tuổi

 

2023

 

1962

 

2023

 

1967

 

2023

 

1962

60 tuổi 9 tháng

 

2023

 

1967

 

2023

 

1962

 

2023

 

1967

 

2023

 

1962

 

2023

 

1967

10

2023

10

1962

 

2023

10

1967

11

2023

11

1962

 

2023

11

1967

12

2023

12

1962

10

2023

12

1967

 

2024

 

1963

11

2023

 

1968

56 tuổi 4 tháng

 

2024

 

1963

12

2023

 

1968

 

2024

 

1963

 

2024

 

1968

 

2024

 

1963

61 tuổi

 

2024

 

1968

 

2024

 

1963

 

2024

 

1968

10

2024

 

1963

 

2024

 

1968

11

2024

 

1963

 

2024

 

1968

12

2024

 

1963

 

2024

 

1968

 

2025

 

1963

10

2024

 

1968

56 tuổi 8 tháng

 

2025

10

1963

11

2024

10

1968

 

2025

11

1963

12

2024

11

1968

 

2025

12

1963

 

2025

12

1968

 

2025

 

1964

61 tuổi 3 tháng

 

2025

 

1969

10

2025

 

1964

 

2025

 

1969

11

2025

 

1964

 

2025

 

1969

12

2025

 

1964

 

2025

 

1969

 

2026

 

1964

 

2025

 

1969

57 tuổi

 

2026

 

1964

10

2025

 

1969

 

2026

 

1964

11

2025

 

1969

 

2026

 

1964

12

2025

 

1969

 

2026

 

1964

 

2026

 

1969

10

2026

10

1964

61 tuổi 6 tháng

 

2026

10

1969

11

2026

11

1964

 

2026

11

1969

12

2026

12

1964

 

2026

12

1969

 

2027

 

1965

 

2026

 

1970

57 tuổi 4 tháng

 

2027

 

1965

 

2026

 

1970

 

2027

 

1965

10

2026

 

1970

 

2027

 

1965

11

2026

 

1970

 

2027

 

1965

12

2026

 

1970

10

2027

 

1965

 

2027

 

1970

11

2027

 

1965

61 tuổi 9 tháng

 

2027

 

1970

12

2027

 

1965

 

2027

 

1970

 

2028

 

1965

 

2027

 

1970

57 tuổi 8 tháng

 

2028

10

1965

 

2027

10

1970

 

2028

11

1965

 

2027

11

1970

 

2028

12

1965

10

2027

12

1970

 

2028

 

1966

11

2027

 

1971

10

2028

 

1966

12

2027

 

1971

11

2028

 

1966

 

2028

 

1971

12

2028

Từ tháng 4/1966 trở đi

62 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

 

1971

 

2029

           

1971

58 tuổi

 

2029

           

1971

 

2029

           

1971

 

2029

           

1971

 

2029

           

1971

10

2029

         

10

1971

11

2029

         

11

1971

12

2029

         

12

1971

 

2030

           

1972

58 tuổi 4 tháng

 

2030

           

1972

 

2030

           

1972

 

2030

           

1972

 

2030

           

1972

10

2030

           

1972

11

2030

           

1972

12

2030

           

1972

 

2031

           

1972

58 tuổi 8 tháng

 

2031

         

10

1972

 

2031

         

11

1972

 

2031

         

12

1972

 

2031

           

1973

10

2031

           

1973

11

2031

           

1973

12

2031

           

1973

 

2032

           

1973

59 tuổi

 

2032

           

1973

 

2032

           

1973

 

2032

           

1973

 

2032

           

1973

10

2032

         

10

1973

11

2032

         

11

1973

12

2032

         

12

1973

 

2033

           

1974

59 tuổi 4 tháng

 

2033

           

1974

 

2033

           

1974

 

2033

           

1974

 

2033

           

1974

10

2033

           

1974

11

2033

           

1974

12

2033

           

1974

 

2034

           

1974

59 tuổi 8 tháng

 

2034

         

10

1974

 

2034

         

11

1974

 

2034

         

12

1974

 

2034

           

1975

10

2034

           

1975

11

2034

           

1975

12

2034

           

1975

 

2035

         

Từ tháng 5/ 1975 trở đi

60 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

Người lao động được nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi:

+ Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn,…

Nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi:

+ Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Nghỉ hưu luôn không xét tuổi:

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nếu thuộc các trường hợp được nghỉ hưu sớm mà muốn biết chính xác thời điểm nghỉ hưu của mình, người lao động có thể đối chiếu với bảng trên và trừ đi số năm mà mình được nghỉ hưu sớm.

Tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Tầm quan trọng của chuẩn bị sớm cho tuổi nghỉ hưu - ảnh 2

Quy định về tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam

Luật lao động về tuổi nghỉ hưu: Theo luật lao động hiện hành tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu được quy định rõ ràng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Các chính sách hưu trí của từng công ty: Ngoài luật lao động, các công ty còn có chính sách hưu trí riêng, có thể khác nhau tùy vào từng doanh nghiệp.

Tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh. Tầm quan trọng của chuẩn bị sớm cho tuổi nghỉ hưu - ảnh 3

Tốt nhất là bắt đầu tính toán và lập kế hoạch từ khi bắt đầu sự nghiệp để có đủ thời gian chuẩn bị. Hãy đầu tư vào các khoản tiết kiệm và đầu tư có lợi suất cao để có một tương lai hưu trí ấm no.

Tin tức mới nhất

5 ngành nghề dự báo bùng nổ thời gian tới: Ra trường lương cao không sợ thất nghiệp
Nhà thông thái

5 ngành nghề dự báo bùng nổ thời gian tới: Ra trường lương cao không sợ thất nghiệp

Dưới đây là 5 ngành nghề "cực hot" được dự báo sẽ bùng nổ trong 5 - 10 năm tới, đảm bảo ra trường có lương cao không lo thiếu việc làm

2 ngày trước
Cắm một chiếc đũa vào quả dưa hấu, mẹo hay mà 99% mọi người chưa biết
Nhà thông thái

Cắm một chiếc đũa vào quả dưa hấu, mẹo hay mà 99% mọi người chưa biết

3 ngày trước
Năm 2024: Người cho thuê nhà có phải nộp thuế không?
Nhà thông thái

Năm 2024: Người cho thuê nhà có phải nộp thuế không?

3 ngày trước
Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, hiệu quả tuyệt vời giúp giải quyết nhiều vấn đề
Nhà thông thái

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, hiệu quả tuyệt vời giúp giải quyết nhiều vấn đề

5 ngày trước
Nước chảy từ điều hoà sạch hay bẩn? thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai
Nhà thông thái

Nước chảy từ điều hoà sạch hay bẩn? thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

2 tuần trước
Ở khách sạn buổi tối có nên bật đèn không? Lý do đằng sau khiến bạn mở rộng tầm mắt
Nhà thông thái

Ở khách sạn buổi tối có nên bật đèn không? Lý do đằng sau khiến bạn mở rộng tầm mắt

2 tuần trước
3 thứ được phép mang lên máy bay nhưng nhiều người không biết, vứt đi quá phí
Nhà thông thái

3 thứ được phép mang lên máy bay nhưng nhiều người không biết, vứt đi quá phí

2 tuần trước
Bật điều hòa nhưng đóng kín cửa liên tục, tưởng tiết kiệm nhưng lại càng “ngốn” tiền điện hơn, còn hại sức khỏe
Nhà thông thái

Bật điều hòa nhưng đóng kín cửa liên tục, tưởng tiết kiệm nhưng lại càng “ngốn” tiền điện hơn, còn hại sức khỏe

2 tuần trước
Kí hiệu “chữ A” trên xe máy có 3 công dụng ít người biết?
Nhà thông thái

Kí hiệu “chữ A” trên xe máy có 3 công dụng ít người biết?

2 tuần trước
7 thiết bị tốn điện hơn điều hòa khiến hóa đơn cuối tháng tăng vọt
Nhà thông thái

7 thiết bị tốn điện hơn điều hòa khiến hóa đơn cuối tháng tăng vọt

2 tuần trước
Hướng dẫn quét NFC xác thực sinh trắc học ngân hàng cho người dùng iPhone và Android
Nhà thông thái

Hướng dẫn quét NFC xác thực sinh trắc học ngân hàng cho người dùng iPhone và Android

3 tuần trước
Tại sao dưới cửa của buồng vệ sinh công cộng lại có một khoảng trống lớn?
Nhà thông thái

Tại sao dưới cửa của buồng vệ sinh công cộng lại có một khoảng trống lớn?

3 tuần trước
Tại sao trẻ con khi gặp một số người lại khóc như rất sợ hãi, có thể linh cảm điều gì chăng?
Nhà thông thái

Tại sao trẻ con khi gặp một số người lại khóc như rất sợ hãi, có thể linh cảm điều gì chăng?

3 tuần trước
Điều hòa bật 28 - 29 độ có phải là tiết kiệm điện nhất? Mẹo giảm hóa đơn tiền điện ai cũng nên biết
Nhà thông thái

Điều hòa bật 28 - 29 độ có phải là tiết kiệm điện nhất? Mẹo giảm hóa đơn tiền điện ai cũng nên biết

3 tuần trước
Bức xạ có ở khắp mọi nơi, đây là cách bảo vệ để bức xạ không gây hại cho sức khỏe
Nhà thông thái

Bức xạ có ở khắp mọi nơi, đây là cách bảo vệ để bức xạ không gây hại cho sức khỏe

3 tuần trước