24h
Yeah1 News

Những quy định khi đặt tên ở Việt Nam bố mẹ sắp sửa làm giấy khai sinh cho con cần lưu ý

Chủ nhật, 23/07/2023 | 17:07 (GMT+7)

Việc đặt tên cho con ở Việt Nam cần phải tuân theo những quy định của pháp luật. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng.

Không đặt tên quá dài, khó sử dụng

Khi đặt tên ở Việt Nam, tên không được quá dài, khó sử dụng. Điều này đã được quy định cụ thể trong Thông tư 04. Tuy nhiên, như thế nào được xem là quá dài thì lại chưa được đề cập cụ thể. Trước đó, trong dự thảo Bộ luật Dân sự năm 2015, giới hạn số ký tự trong tên của một người không được quá 25 ký tự đã được đề xuất tuy nhiên sau đó lại không được đưa vào luật. 

Không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng
Không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng

Không được đặt tên bằng số hoặc ký tự đặc biệt mà không phải là chữ

Bên cạnh việc không được đặt tên quá dài thì số hoặc những ký tự đặc biệt không phải là chữ ví dụ như $, @, #, %, &… cũng không được sử dụng để đặt tên ở Việt Nam. 

Ngoài ra, những cái tên không phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp hay không giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng bị cấm không được phép sử dụng. Tuy nhiên, cụ thể tên như thế nào là không phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán tốt đẹp hay không giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thì lại chưa được hướng dẫn cụ thể.

Những cái tên không phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp hay không giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng bị cấm đặt
Những cái tên không phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp hay không giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng bị cấm đặt

Không đặt tên bằng tiếng nước ngoài mà không phải tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc Việt Nam

Việc không được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài được quy định rõ trong Khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự. Những người mang quốc tịch Việt Nam cần phải có tên phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tên bằng tiếng nước ngoài sẽ không được chấp nhận. Thay vào đó, người đặt nếu muốn sử dụng tên nước ngoài thì phải phiên âm tên theo tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc Việt Nam. 

Ngoài ra, khi đặt tên ở Việt Nam, người đặt không được phép xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tên người không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: đặt tên   tên khai sinh  

Cùng chuyên mục