24h
Yeah1 News

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết

Thứ tư, 04/10/2023 | 12:25 (GMT+7)

Liệu đất mua bán bằng giấy viết tay có thể được cấp Sổ đỏ không? Điều này là rất quan trọng và cần được giải đáp để người dân hiểu rõ hơn.

Trước năm 1993, một số người dân đã thực hiện giao dịch đất đai bằng giấy viết tay và hiện nay muốn xin cấp sổ đỏ để thể hiện quyền sử dụng đất của họ theo cách hợp pháp và được pháp luật công nhận. Câu hỏi đặt ra là liệu đất mua bằng giấy tay trước năm 1993 có được cấp sổ đỏ không?

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết
Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết

1. Giá trị pháp lý của việc mua đất thông qua giấy viết tay

Mua bán đất bằng giấy viết tay được hiểu là việc chuyển nhượng quyền sử đất thông qua hợp đồng nhưng không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán này.  Theo đó, về hiệu lực của giao dịch mua bán đất bằng giấy viết tay được quy định như sau:

+ Trường hợp chuyển nhượng đất từ trước ngày 01/7/2014

Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này”

Theo quy định trên, nếu đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 thì khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực. Nói cách khác, trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay từ trước ngày 01/7/2014 vẫn được công nhận hiệu lực.

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết - ảnh 2

+ Trường hợp chuyển nhượng từ ngày 01/7/2014 đến nay

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau phải công chứng, chứng thực nếu không sẽ không có hiệu lực, trừ khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay từ ngày 01/7/2014 đến nay sẽ không được công nhận hiệu lực.

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết - ảnh 3

2. Mua đất bằng giấy viết tay trước năm 1993 có được cấp Sổ đỏ không?

Theo quy định, trường hợp người dân mua đất, đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất nếu:

- Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008;

- Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất;

- Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước 01/7/2014.

Như vậy, trường hợp các bên mua bán đất bằng giấy viết tay (không có công chứng, chứng thực) từ trước năm 1993 thì được thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu.

Mua bán đất bằng giấy viết tay có được cấp Sổ đỏ không, thông tin quan trọng nhưng ít người biết - ảnh 4
Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: sổ đỏ   giấy viết tay   mua đất  

Cùng chuyên mục