24h
Yeah1 News

5 thay đổi về chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội cần nắm rõ trong năm 2024

Thứ hai, 19/02/2024 | 09:01 (GMT+7)

Có những thay đổi đáng chú ý trong những chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội người dân cần nắm rõ trong năm 2024.

Những chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội có một số điểm thay đổi trong năm 2024. Cụ thể như sau:

Tăng tuổi nghỉ hưu, thay đổi điều kiện hưởng lương hưu

Theo quy định tại bộ luật Lao động năm 2019, từ ngày 1/1/2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi và 4 tháng (so với năm 2023, tuổi nghỉ hưu của nam là 60 tuổi 9 tháng và của nữ là 56).

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và đạt đến tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh.

5 thay đổi về chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội cần nắm rõ trong năm 2024 - ảnh 1

Có những thay đổi trong chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội trong năm 2024 (Ảnh minh họa)

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu và một số trợ cấp khác

Từ ngày 1/1 - 30/6/2024, mức lương cơ sở tiếp tục áp dụng theo mức 1,8 triệu đồng/tháng và tiền lương được tính bằng hệ số x lương cơ sở. Thế nên, mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7, bỏ mức lương cơ sở để thay thế bằng chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27. Thế nên sẽ có một cơ chế mới trong việc xác định mức hưởng lương hưu. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

5 thay đổi về chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội cần nắm rõ trong năm 2024 - ảnh 2

Người dân cần nắm rõ những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2024 (Ảnh minh họa)

Thay đổi hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội

Hệ số trượt giá BHXH sẽ thực hiện theo Thông tư 01 năm 2023 của Bộ LĐ-TB-XH. 

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế

Từ 1/7/2024 bỏ mức lương cơ sở nên sẽ dẫn đến việc xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới về mức đóng và hưởng BHYT.

Ngoài ra, nếu trước đây chi phí khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở (khoảng dưới 270.000 đồng) sẽ được BHYT chi trả 100%. Tuy nhiên, từ 1/7, chi phí này sẽ thay đổi và có hướng dẫn cụ thể.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục