24h
Yeah1 News

Cách tính lương của cán bộ công chức trước và sau ngày Cải cách tiền lương 1/7/2024

Thứ ba, 11/06/2024 | 11:09 (GMT+7)

Theo quy định, chính sách cách tiền lương sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024, nhiều người thắc mắc công thức tính lương của cán bộ công chức thay đổi trước và sau như thế nào.

Cải cách tiền lương là một trong những chính sách được người dân cả nước cực kỳ quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Vậy trước và sau ngày 1/7/2024, công thức tính lương của cán bộ công chức có gì thay đổi?

Công thức tính lương của cán bộ công chức trước và sau ngày Cải cách tiền lương 1/7/2024

1. Cách tính lương trước ngày 1/7/2024

Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV quy định về công thức tính lương của công chức, viên chức trước 01/7/2024 như sau:

Mức lương trước 01/7/2024: Lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) x hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

- Mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng/tháng theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Đây là mức lương mới được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến thời điểm hiện nay.

- Hệ số lương được quy định trong các bảng lương tại phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức đang có các hệ số lương của bảng lương như sau:

Chuyên gia cao cấp: Có hệ số lương gồm 03 bậc, lần lượt là 8,8 - 9,4 - 10,0.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước gồm 12 bậc lương, thấp nhất là hệ số lương 1,35 và cao nhất là 8,0.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức thì cũng gồm 12 bậc lương, thấp nhất là hệ số lương 1,5 và cao nhất cũng là 8,0.

Cách tính lương của cán bộ công chức trước và sau ngày Cải cách tiền lương 1/7/2024 - ảnh 1

2. Cách tính lương sau ngày 1/7/2024

Cơ cấu tiền lương mới từ 01/7/2024 = Lương cơ bản + phụ cấp + tiền thưởng.

Nghị quyết 27 cũng đưa ra nội dung về việc thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); Phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); Tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Cách tính lương của cán bộ công chức trước và sau ngày Cải cách tiền lương 1/7/2024 - ảnh 2

Trong đó:

- Lương cơ bản thay vì được tính theo công thức của hệ số x mức lương cơ sở thì sau khi cải cách, lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo vị trí việc làm, theo chức danh, chức vụ lãnh đạo thể hiện được thứ bậc trong hệ thống, cùng mức độ phức tạp công việc thì được hưởng lương như sau:

Một bảng lương chức vụ lãnh đạo

Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ

Ba bảng lương cho lực lượng vũ trang

- Phụ cấp của công chức, viên chức cũng được sắp xếp lại theo nguyên tắc:

Những loại phụ cấp có cùng tính chất thì sẽ được gộp lại thành một loại ví dụ như ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm gộp chung thành phụ cấp theo nghề…

Các khoản phụ cấp độc lập thì giữ nguyên, tiếp tục áp dụng gồm phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động…

Bãi bỏ một số phụ cấp đã được tính trong bảng lương như phụ cấp chức vụ, lãnh đạo hoặc phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị, xã hội… hoặc đã được gộp vào các loại phụ cấp khác như phụ cấp độc hại - nguy hiểm đã được gộp vào phụ cấp nghề…

Bổ sung thêm một khoản phụ cấp là phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

- Thưởng là khoản tiền sẽ được bổ sung sau ngày 01/7/2024. Tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương, không bao gồm phụ cấp. Quy định về cách tính thưởng, điều kiện tính thưởng sẽ được công bố sau.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục