Yeah1 News

Cấp biển số định danh từ ngày 15/8 cho xe biển 5 số, xe biển 3 số và 4 số có cần cấp lại?

Thứ sáu, 28/07/2023 | 15:58 (GMT+7)

Từ ngày 15/8/2023, việc cấp biển số định danh sẽ chính thức có hiệu lực. Biển số định danh bao gồm 5 chữ số và sẽ có giá trị vĩnh viễn đối với cá nhân.

Trước đó, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định về việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ được áp dụng kể từ ngày 15/8/2023. Trong đó, cơ quan chức năng sẽ cấp biển số định danh cho mỗi cá nhân theo mã định danh của chủ xe. 

Biển số định danh về cơ bản vẫn đảm bảo những yếu tố như biển số xe thông thường, có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Điều này đồng nghĩa với việc biển số định danh sẽ không khác gì so với các biển số trước đây, chỉ có cách quản lý là thay đổi.

Nếu như trong quá khứ, mỗi một phương tiện đăng ký sẽ có biển số khác nhau thì hiện tại, mỗi người sẽ có 1 biển số định danh riêng. Đặc biệt, biển số định danh này sẽ đi theo chủ sở hữu đến suốt đời.

Từ ngày 15/8/2023, biển số định danh sẽ được cấp cho chủ đăng ký sở hữu xe
Từ ngày 15/8/2023, biển số định danh sẽ được cấp cho chủ đăng ký sở hữu xe

Biển số định danh không được sử dụng để giao dịch, chuyển nhượng. Nếu chủ phương tiện bán xe thì phải giữ lại đăng ký, biển số xe. Sau đó chủ phương tiện nộp lại biển số ấy cho cơ quan công an để được làm thủ tục thu hồi. Cơ quan công an sẽ giữ biển số này trong vòng 5 năm và sẽ cấp lại cho chủ phương tiện nếu người này đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu cá nhân. 

Trong trường hợp hết 5 năm mà chủ sở hữu biển số định danh không làm thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu thì biển số này sẽ được đưa vào kho để tiến hành cấp cho chủ sở hữu khác theo mã định danh của người kia. 

Riêng trường hợp một người sở hữu nhiều xe thì mỗi xe vẫn được cấp 1 biển số định danh và được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Về cơ bản, biển số định danh vẫn tương tự như biển số thường thấy
Về cơ bản, biển số định danh vẫn tương tự như biển số thường thấy

Liên quan đến vấn đề những biển 5 số, 4 số và 3 số có cần làm thủ tục xin cấp lại hay không, tại Điều 39 Thông tư 24/2023, đối với biển số xe đăng ký 5 chữ số trước ngày Thông tư có hiệu lực mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh cho chủ xe.

Đối với xe đăng ký biển 5 số đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư có hiệu lực thì biển số đó sẽ được đưa vào trong kho để tiến hành cấp cho những chủ xe khác.

Cấp biển số định danh từ ngày 15/8 cho xe biển 5 số, xe biển 3 số và 4 số có cần cấp lại? - ảnh 3
Người sở hữu biển 3 số và 4 số không bắt buộc đổi sang biển số định danh
Người sở hữu biển 3 số và 4 số không bắt buộc đổi sang biển số định danh

Đối với những xe có biển 3 số, 4 số, tại Khoản 4 Điều 39 của Thông tư có quy định, những xe này sẽ được phép tiếp tục lưu thông. Trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe làm thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định thì thực hiện thu hồi biển 3 số hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Tóm lại, những biển 3 số, 4 số được cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh theo quy định của Thông tư 24/2023.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục