24h
Yeah1 News

Việc đổi tên "Căn cước công dân" thành "Căn cước" sẽ không làm phát sinh thủ tục, cụ thể ra sao?

Thứ tư, 25/10/2023 | 11:56 (GMT+7)

Quá trình đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân.

Vào sáng ngày 25/10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước. Đây là dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5.

Việc đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' sẽ không làm phát sinh thủ tục, cụ thể ra sao? - ảnh 1

Việc đổi tên Căn cước công dân sang Căn cước không làm phát sinh thủ tục (Ảnh minh họa)

Ngoài ra tên gọi này phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý của Nhà nước, phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ cách mạng 4.0, xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Việc sử dụng tên gọi Thẻ căn cước, theo giải trình, là phù hợp và sẽ bao hàm được đầy đủ thông tin về căn cước của công dân.

Việc đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý Nhà nước toàn diện, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; việc quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước…; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' sẽ không làm phát sinh thủ tục, cụ thể ra sao? - ảnh 2

Sẽ có những thay đổi trên bề mặt thẻ căn cước (Ảnh minh họa)

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước để đảm bảo tính bảo mật

Việc dự thảo luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ để đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ. Còn việc bỏ thông tin quê quán, sửa đổi ‘căn cước công dân’ thành “thẻ căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước bảo đảm tính bảo mật của thông tin. Có ý kiến đề nghị cân nhắc các trường thông tin bảo đảm tính ổn định, thường xuyên.

Dự thảo luật cũng có những quy định bảo đảm độ an toàn cao, bảo đảm kiểm soát an ninh mạng tốt nhất, bảo vệ ở mức cao nhất đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Việc đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' sẽ không làm phát sinh thủ tục, cụ thể ra sao? - ảnh 3

Đề xuất bỏ dấu vân tay trên thẻ căn cước để đảm bảo tính bảo mật (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục