24h
Yeah1 News

Vi phạm nồng độ cồn bị phạt tiền rồi thì có bị giữ xe không?

Thứ năm, 15/02/2024 | 10:49 (GMT+7)

Nhiều người thắc mắc nếu đã phạt hành chính, phạt tiền khi vi phạm nồng độ cồn thì người bị phạt có bị giam giữ xe hay không.

Dựa trên quy định của Nghị định số 100/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021), việc áp dụng các biện pháp xử phạt đối với vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe máy và ô tô sẽ phụ thuộc vào mức độ nồng độ cồn đo được, đạt trên 100 ml trong máu hoặc 1 lít trong khí thở.

Sử dụng rượi bia có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
Sử dụng rượi bia có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Đối với người điều khiển xe máy:

- Nếu cồn trong máu không vượt quá 50 mg/100 ml hoặc không vượt quá 0,25 ml/1 lít khí thở, sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong khoảng từ 10 đến 12 tháng.

- Nếu cồn trong máu vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở, sẽ bị phạt từ 4 đến 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong khoảng từ 16 đến 18 tháng.

- Nếu cồn trong máu vượt quá 80 mg/100 ml hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong khoảng từ 22 đến 24 tháng.

Người bị phạt nồng độ cồn tuỳ theo mức độ sẽ bị phạt tiền tương ứng
Người bị phạt nồng độ cồn tuỳ theo mức độ sẽ bị phạt tiền tương ứng

Đối với tài xế ô tô:

- Nếu cồn trong máu vượt quá mức 50 đến 80 mg/100 ml hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở, họ sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong khoảng 16 đến 18 tháng.

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt sẽ là từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong khoảng 22 đến 24 tháng.

Trong các trường hợp trên, người đã vượt quá mức nồng độ cồn cho phép là 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở nên bị phạt 7 triệu đồng.

Dù đã bị phạt tiền thì người vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị tạm giữ xe (phương tiện) tối đa 7 ngày
Dù đã bị phạt tiền thì người vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị tạm giữ xe (phương tiện) tối đa 7 ngày

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đều sẽ dẫn đến việc tạm giữ xe và thời gian tối đa tạm giữ là 7 ngày.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Nồng độ cồn   giữ xe  

Cùng chuyên mục