24h
Yeah1 News

Từ ngày 1/7/2024, thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em ra sao? Trẻ em có bắt buộc phải làm thẻ căn cước không?

Thứ bảy, 13/01/2024 | 20:28 (GMT+7)

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước 2023 sẽ lần đầu quy định việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Trẻ em dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm thẻ căn cước hay không?

Tham khảo Luật Việt Nam, Luật Căn cước 2023 (hiệu lực bắt đầu từ 1/7/2024) có quy định về cấp thẻ Căn cước tại Điều 19 và 21 như sau:

- Người được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

- Công dân Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước.

Từ ngày 1/7/2024, thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em ra sao? Trẻ em có bắt buộc phải làm thẻ căn cước không? - ảnh 1

Trả lời cho câu hỏi trên, kể từ 1/7/2024, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu và điều này hoàn toàn không bắt buộc. Đến khi trẻ đủ 14 tuổi, trẻ buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, có thể không cần đi cùng bố mẹ.

Thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được tích hợp nhiều thông tin, giúp bố mẹ làm các thủ tục hành chính cho trẻ một cách thuận lợi hơn. Cụ thể, thẻ Căn cước tích hợp các thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, theo Điều 22 Luật Căn cước.

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 23 Luật Căn cước, trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 14 tuổi có thể đến cơ quan chức năng đề nghị cấp thẻ căn cước. Thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi như sau:

- Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Từ ngày 1/7/2024, thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em ra sao? Trẻ em có bắt buộc phải làm thẻ căn cước không? - ảnh 2

Trường hợp người đề nghị làm thẻ chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sẽ không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

- Người từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý Căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Trong trường hợp phía cơ quan quản lý căn cước từ chối cấp thẻ căn cước, phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục