24h
Yeah1 News

Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước riêng từ ngày 1/7/2024

Chủ nhật, 26/05/2024 | 13:50 (GMT+7)

Từ ngày 1/7, Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước riêng, cha mẹ cần thực hiện ngay một việc.

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Một trong những nội dung quan trọng được nhiều người dân quan tâm khi luật có hiệu lực là đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) thành thẻ Căn cước.

Những trường hợp phải đổi thẻ căn cước: Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp thẻ căn cước công dân; thẻ căn cước công dân hết thời hạn sử dụng; người có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân.

Một quy định mới quan trọng trong Luật Căn cước là người dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước (theo nhu cầu chứ không bắt buộc). Để triển khai việc này, Bộ Công an đang đề xuất 2 mẫu thẻ dành cho người từ 0 - 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trường hợp từ 0 - 6 tuổi, mặt trước của thẻ căn cước sẽ không có ảnh của người được cấp thẻ. Còn trường hợp từ 6 tuổi trở lên, mẫu thẻ căn cước sẽ theo quy chuẩn chung.

Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước riêng từ ngày 1/7/2024 - ảnh 1

Trẻ em từ 0 - 6 tuổi, nếu có nhu cầu làm thẻ căn cước thì việc cấp thẻ sẽ thông qua người đại diện hợp pháp. Người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Nhóm công dân này sẽ không phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học.

Từ ngày 1/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi có thể làm thẻ căn cước
Từ ngày 1/7/2024, trẻ em dưới 6 tuổi có thể làm thẻ căn cước

Thẻ căn cước cho trẻ em và người lớn đều chứa các thông tin quan trọng về người sở hữu thẻ. Dưới đây là các thông tin cụ thể trên thẻ căn cước:

Thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi:

- Số định danh cá nhân

- Họ, chữ đệm và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Giới tính

- Quốc tịch

- Thời hạn thẻ có hiệu lực

- Mặt sau thẻ căn cước chứa các thông tin giống như thẻ của người lớn.

Đây là các thông tin cơ bản nhằm xác định danh tính của người sở hữu thẻ căn cước, cùng với các thông tin liên quan về đăng ký và quản lý thông tin cá nhân.

Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước riêng từ ngày 1/7/2024 - ảnh 3

Thẻ căn cước cho công dân từ 6 tuổi trở lên:

- Ảnh của người được cấp thẻ Căn cước cỡ 20 x 30 mm

- Thời hạn thẻ có hiệu lực

- Số định danh cá nhân

- Họ, chữ đệm và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Giới tính

- Quốc tịch

- Mặt sau thẻ căn cước có thêm thông tin:

- Nơi cư trú

- Nơi đăng ký khai sinh

- Chip điện tử

- Mã QR

- Ngày, tháng, năm cấp

- Ngày, tháng, năm hết hạn

- Chữ "BỘ CÔNG AN"

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục