24h
Yeah1 News

Từ ngày 1/7/2024: Những đối tượng nào được tăng lương lên 30%?

Thứ tư, 28/02/2024 | 09:08 (GMT+7)

Dự kiến một số đối tượng công nhân viên chức sẽ được tăng lương lên 30% so với mức lương hiện tại theo phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 sẽ được áp dụng cho mặt bằng chung tất cả người lao động. Theo đó, dự kiến tăng lương bình quân chung lên con số 30% cho các cán bộ, công chức, viên chức nếu tính cả lương cơ bản và phụ cấp.

Nhiều đối tượng công chức, viên chức nhà nước sẽ được tăng lương 30% kể từ tháng 7/2024
Nhiều đối tượng công chức, viên chức nhà nước sẽ được tăng lương 30% kể từ tháng 7/2024

Những đối tượng nào sẽ được tăng lương lên 30% từ ngày 1/7/2024?

Trong suốt 3 năm qua, dù không thực hiện cải cách tiền lương, nhưng đã điều chỉnh mức lương cơ sở hai lần tăng 29,5%. Điều này đồng nghĩa rằng, tính từ năm 2021 (khi dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018) đến ngày 1/7 sắp tới, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng trung bình khoảng 60%.

Tính đến ngày 1/7/2024, dự tính sẽ thực hiện việc nâng cao mức lương trung bình cho cán bộ, công chức và viên chức lên khoảng 30%
Tính đến ngày 1/7/2024, dự tính sẽ thực hiện việc nâng cao mức lương trung bình cho cán bộ, công chức và viên chức lên khoảng 30%

Tuy con số này không phải là một sự bứt phá, nhưng vẫn là một mức tăng đáng kể so với mức tăng trung bình hàng năm là 7% trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, tính đến ngày 1/7/2024, dự tính sẽ thực hiện việc nâng cao mức lương trung bình cho cán bộ, công chức và viên chức lên khoảng 30%.

Kể từ năm 2025, dự kiến mức lương này sẽ được tăng thêm mỗi năm với tỷ lệ trung bình khoảng 7%.

Đối tượng nào sẽ KHÔNG được tăng lương lên 30% từ ngày 1/7/2024?

Hiện nay, có tổng cộng 134.284 cán bộ và công chức đang làm việc tại 36 cơ quan và đơn vị quản lý hành chính nhà nước. Họ được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc biệt, bao gồm tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung với mức tăng từ 0,66 lần đến 2,43 lần. Số lượng này chiếm khoảng 6,78% tổng số biên chế cán bộ, công chức và viên chức trên toàn quốc.

Những năm gần đây đã có nhiều chính sách cải thiện về các khoản lương cho người dân
Những năm gần đây đã có nhiều chính sách cải thiện về các khoản lương cho người dân

Khi loại bỏ các quy định và chính sách về tiền lương và thu nhập đặc biệt, những người được hưởng sẽ có thể nhận mức lương mới (bao gồm cả các khoản phụ cấp) thấp hơn so với trước khi thay đổi chính sách lương. Do đó, để đảm bảo họ không bị ảnh hưởng quá nhiều, Bộ Nội vụ tính toán và đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xem xét việc bảo lưu mức lương và thu nhập đặc biệt mà họ đang được hưởng.

Cơ quan xem xét mức lương phù hợp với tình hình xã hội để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người làm công
Cơ quan xem xét mức lương phù hợp với tình hình xã hội để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người làm công

Do đó, 134.284 cán bộ và công chức thuộc 36 cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang thực hiện chính sách tài chính và thu nhập đặc biệt có thể không được hưởng việc tăng lương lên 30% sau khi hệ thống tiền lương được cải cách từ ngày 1/7/2024.

Về vấn đề lương bổng đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin rằng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, trong thời gian tới, chúng ta sẽ loại bỏ các phương thức, chính sách liên quan đến lương lậu và thu nhập đặc biệt.

Bộ Nội vụ tính toán và đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xem xét việc giữ nguyên mức lương và thu nhập đặc thù hiện tại của các nhân viên
Bộ Nội vụ tính toán và đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xem xét việc giữ nguyên mức lương và thu nhập đặc thù hiện tại của các nhân viên

Bộ Nội vụ tính toán và đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xem xét việc giữ nguyên mức lương và thu nhập đặc thù hiện tại của các nhân viên. Điều này đồng nghĩa với việc tiền lương mới (bao gồm cả mức giữ nguyên) của những cá nhân này không được thấp hơn so với trước khi thực hiện cải cách lương theo tinh thần của Nghị quyết 27, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm được hưởng lương trước và sau cải cách lương.

Những khoản phụ cấp nào sẽ bị bãi bỏ sau khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024?

Theo quy định trong điều 3.1, tiểu mục 3 của Mục II trong Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018, từ ngày 1/7/2024 sẽ bãi bỏ các loại phụ cấp sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề (ngoại trừ quân đội, công an và cơ yếu đặc biệt để đảm bảo tiền lương tương xứng với cán bộ, công chức);

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do việc xếp lương theo chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị đã được thực hiện);

- Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã được bao gồm trong mức lương cơ bản);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm đã được tính vào phụ cấp theo nghề).

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục