24h
Yeah1 News

Năm 2024 có 5 trường hợp con ruột nhưng tuyệt đối không được hưởng thừa kế nhà đất, mọi người nên biết kẻo thiệt thòi

Thứ bảy, 17/02/2024 | 16:35 (GMT+7)

Con cái là người có quyền thừa kế tài sản của cha mẹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngay cả con ruột cũng không được hưởng phần tài sản này.

Quyền thừa kế là quá trình phân phối tài sản của một người sau khi họ qua đời. Trong quá trình này, tài sản bao gồm bất động sản, tiền bạc, cổ phần công ty, và các tài sản có giá trị khác sẽ được phân chia cho những người thân trong gia đình theo quy định của pháp luật. Theo luật kế thừa, những người được ưu tiên nhận quyền thừa kế đầu tiên bao gồm cha mẹ, vợ/chồng, con ruột, và con nuôi của người đã qua đời.

Có những trường hợp ngay cả con ruột cũng không được thừa kế tài sản
Có những trường hợp ngay cả con ruột cũng không được thừa kế tài sản

Thế nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, con ruột sẽ không được thừa hưởng tài sản của cha mẹ quá cố:

Trường hợp 1: Khi một người bị kết án về hành vi cố ý gây hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc xâm phạm tính mạng và danh dự của người khác, hoặc hành vi ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ người để lại di sản.

Trường hợp 2: Khi một người không tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ của mình trong việc nuôi dưỡng người để lại di sản.

Trường hợp 3: Khi một người bị kết án về hành vi cố ý gây hại đến tính mạng của người thừa kế khác nhằm đạt được lợi ích từ phần di sản mà họ có quyền hưởng.

Trường hợp 4: Khi một người thực hiện hành vi lừa đảo, ép buộc hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; thay đổi, giả mạo, hủy bỏ hoặc che đậy di chúc với mục đích nhận một phần hoặc toàn bộ di sản mà không phản ánh ý chí thực sự của người để lại di sản.

Lưu ý rằng, trong trường hợp cha mẹ hoặc người để lại di sản biết về các hành vi trên nhưng vẫn quyết định để lại di sản cho họ, họ vẫn có quyền nhận di sản theo di chúc.

Ngoài ra, theo khoản 1 của Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015, người thừa kế không bị phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Điều này có nghĩa là những người như con chưa thành niên, cha mẹ, vợ hoặc chồng vẫn có thể nhận một phần lớn di sản dù không được đề cập trong di chúc.

Lưu ý nếu con ruột phạm vào những trường hợp bị truất quyền thì cũng không được hưởng thừa kế
Lưu ý nếu con ruột phạm vào những trường hợp bị truất quyền thì cũng không được hưởng thừa kế

Trường hợp 5: Người được truất quyền thừa kế trước đó Theo Điều 626 của Bộ Luật Dân sự 2015, người viết di chúc có các quyền sau đây:

- Quyền chỉ định người thừa kế hoặc truất quyền thừa kế của họ.

- Quyền phân phối tài sản cho từng người thừa kế.

- Quyền dành một phần của tài sản để làm di tặng hoặc thờ cúng.

- Quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

- Quyền chỉ định người giữ di chúc, người quản lý tài sản và người phân phối tài sản.

Do đó, nếu người để lại trong di chúc đã truất quyền thừa kế của một người, thì người đó sẽ không được phép thừa kế tài sản, dù có đủ điều kiện thừa kế hay không.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục