24h
Yeah1 News

Loại giấy tờ bắt buộc khi đi làm hộ chiếu để 1 lần xong ngay, không mất công làm lại

Thứ ba, 09/04/2024 | 15:46 (GMT+7)

Đi làm hộ chiếu, nhiều người quan tâm về việc cần mang những giấy tờ gì để hoàn tất thủ tục ngày lần đầu, tránh phải làm lại và tiết kiệm thời gian.

Hộ chiếu là gì?

Khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (Luật Xuất nhập cảnh) định nghĩa: Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Hộ chiếu được sử dụng để làm gì?

Theo Luật Xuất nhập cảnh, hộ chiếu được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Trong các giao dịch, thủ tục hành chính, hộ chiếu được coi là một trong ba loại giấy tờ tùy thân quan trọng bên cạnh Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân. Nếu không có Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, công dân có thể sử dụng hộ chiếu thay thế.

Loại giấy tờ bắt buộc khi đi làm hộ chiếu để 1 lần xong ngay, không mất công làm lại - ảnh 1

Để làm hộ chiếu phổ thông vào năm 2024, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Trường hợp làm hộ chiếu phổ thông trong nước

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 quy định cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông;

- 02 ảnh chân dung;

- Xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu;

- Trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất thì phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân;

- Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi;

Loại giấy tờ bắt buộc khi đi làm hộ chiếu để 1 lần xong ngay, không mất công làm lại - ảnh 2

2. Trường hợp làm hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 quy định cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông;

- 02 ảnh chân dung;

- Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân.

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng đối với người đã được cấp hộ chiếu;

- Trường hợp hộ chiếu còn giá trị sử dụng bị mất thì phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có liên quan do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;

- Bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi;

Loại giấy tờ bắt buộc khi đi làm hộ chiếu để 1 lần xong ngay, không mất công làm lại - ảnh 3
Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Hộ chiếu   giấy tờ   passport  

Cùng chuyên mục