24h
Yeah1 News

Chính sách tiền lương tại TP.HCM áp dụng từ ngày 1/8, người lao động đặc biệt chú ý

Chủ nhật, 30/07/2023 | 13:28 (GMT+7)

TP.HCM được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8, có đề cập đến việc thành phố được giao thẩm quyền về thực hiện chính sách tiền lương.

Cụ thể căn cứ vào dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định, Thủ tướng giao TP.HCM quyết định dự toán, phân bổ ngân sách của thành phố nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng cơ cấu, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng khác theo quy định.

Chính sách tiền lương tại TP.HCM áp dụng từ ngày 1/8, người lao động đặc biệt chú ý - ảnh 1

TP.HCM thực hiện chi thu tăng thêm cho những đối tượng theo quy định

Sau khi ngân sách thành phố đảm bảo đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an ninh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố được quyết định nhiều vấn đề.

Trong đó việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách, chi thu nhập tăng thêm.

Cũng theo Nghị quyết này, các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ lương, tiền công.

Chính sách tiền lương tại TP.HCM áp dụng từ ngày 1/8, người lao động đặc biệt chú ý - ảnh 2

Việc chi thu tăng thêm đảm bảo theo các quy định hiện hành

Ngoài ra, bố trí ngân sách chi thu tăng thêm với các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn....

Việc chi thu tăng thêm cho các đối tượng ngày không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục