Yeah1 News

Bảo hiểm y tế, bằng lái xe...sắp được tích hợp chung vào căn cước công dân, cụ thể ra sao?

Chủ nhật, 20/08/2023 | 14:25 (GMT+7)

Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công dân gồm: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh....

Theo Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) vừa được ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Trong điều 23, quy định việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân. Theo đó tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân là việc bổ sung thông tin ngoài những thông tin về căn cước.

Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công dân gồm: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước công dân phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp vào thẻ căn cước công dân theo đề nghị của người dân hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

Bảo hiểm y tế, bằng lái xe...sắp được tích hợp chung vào căn cước công dân, cụ thể ra sao? - ảnh 1

Những đề xuất mới về thẻ căn cước công dân cần lưu ý (Ảnh Báo Lao động)

Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước công dân có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác.

Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử.

Ngoài ra cũng theo dự thảo này, thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm y tế, bằng lái xe...sắp được tích hợp chung vào căn cước công dân, cụ thể ra sao? - ảnh 2

Thẻ căn cước công dân là giấy tờ rất quan trọng

Thẻ căn cước được sử dụng thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân hoặc thẻ căn cước để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người dân phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước.

Trong đó, trừ trường hợp thông tin của người dân đã được thay đổi, cải chính và thông tin trong thẻ căn cước không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục