24h
Yeah1 News

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài?

Thứ tư, 15/05/2024 | 18:02 (GMT+7)

Dưới đây là 5 bài toán hack não mà chỉ người có IQ cao mới có thể giải được. Bạn có thể giải được bao nhiêu trong số chúng?

Bài toán 1: Tìm đáp án của dãy tính sau:

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 1

Đáp án: Với bài toán này, chúng ta có thể áp dụng 2 cách giải, cụ thể như sau:

- Cách giải thứ nhất: Hãy cộng đáp án của phép tính trước vào phép tính sau như hình minh họa dưới đây. Với phép tính đầu tiên, bạn sẽ cộng thêm số 0, vì trước nó không có phép tính nào cả. Áp dụng quy tắc này cho phép tính cuối cùng, bạn sẽ tìm ra được đáp án bài toán là 40.

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 2

- Cách giải thứ hai: Mỗi số đầu tiên và số thứ hai của các phép tính đều tạo thành một chuỗi số theo thứ tự lần lượt là: "1, 2, 3" và "4, 5, 6". Phép tính cuối cùng tuy phá vỡ quy tắc này, nhưng trên thực tế nó lại hoàn toàn phù hợp, nếu như thêm bốn phép tính nữa vào giữa phép tính thứ ba và phép tính cuối. (Xem minh họa). Tuy cách giải này cho ra một đáp án khác, nhưng vẫn được xem là hợp lệ.

Bài toán 2: Tìm đáp án của phép tính sau:

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 3

Đáp án: 

Đầu tiên, ta có các phép tính cho trước như sau:

5 + 3 + 2 = 151022

9 + 2 + 4 = 183652

8 + 6 + 3 = 482466

5 + 4 + 5 = 202541

Gọi các chữ số của vế bên trái lần lượt là A, B, C, ta sẽ thấy kết quả của A + B + C đều theo quy tắc như sau: (AxB) (AxC) [(AxB)+(AxC) - B].

Cụ thể: 5 + 3 + 2 = 5 x 3 = 15; 5 x 2 = 10; 15 + 10 - 3 = 22 => 151022

9 + 2 + 4 = 9 x 2 = 18; 9 x 4 = 36; 18 + 36 – 2 = 52 => 183652

8 + 6 + 3 = 8 x 6 = 48; 8 x 3 = 24; 48 + 24 – 6 = 66 => 482466

5 + 4 + 5 = 5 x 4= 20; 5 x 5 = 25; 20 + 25 – 4 = 41 => 202541

Áp dụng với 7 + 2 + 5, ta có: 7 x 2 =14; 7 x 5 = 35; 14 + 35 – 2 = 47 => Đáp án: 143547 

Bài toán 3: Tìm đáp án của dãy tính sau:

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 4

Đáp án:

Ta có 3 x 6 = 18

4 x 8 = 32

5 x 10 = 50

6 x 12 = 72

7 x 14 = 98

Để ý, chúng ta sẽ thấy các số 6, 8, 10, 12, 14 hơn nhau lần lượt 2 đơn vị. Ở chuỗi phép tính này đã có 2 phép tính bị thiếu, đó là "8 x 16 = 128" và "9 x 18= 162". Dựa theo quy tắc này, ta sẽ có "10 x 20 = 200"

=> Đáp án: 10 = 200 

Bài toán 4: 

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 5

Đáp án:

Ở phương trình đầu tiên "6+9=61", nếu ta lấy 6x9 sẽ được kết quả 54, nhưng kết quả trong đề bài lại là 61. Vì vậy để được đáp án như đề bài, ta có: "6x9+7 = 61".

Với phương trình thứ hai "5+8 = 46", chúng ta thử logic tương tự bên trên: 5x8+7 = 47=> Kết quả không chính xác. Nhưng nếu chúng ta cộng với 6 thì sẽ ra kết quả đúng như sau: 5x8+6 = 46.

Gộp cả hai phương trình lại, chúng ta sẽ có được quy tắc như sau: Nhân các số đã cho với nhau, sau đó cộng thêm số tiếp theo của số đã cho đầu tiên. Cụ thể như sau: A x B + (A+1) = Kết quả, trong đó A là số thứ nhất, B là số thứ hai.

6 + 9= 61 => 6 x 9 + 7 = 61

5 + 8 = 46 => 5 x 8 + 6 = 46

4 + 7 = 33 => 4 x 7 + 5 = 33

3 + 6 = 22 => 3 x 6 + 4 = 22

1 + 4 = ? => 1 x 4 + 2 = 6 => Đáp án là 6

Bài toán 5:

5 bài toán “thách thức” trí não chỉ người có IQ cao mới giải được, liệu bạn giải được mấy bài? - ảnh 6

Đáp án:

Các số ở hàng dưới luôn lớn hơn các số ở hàng trên. Nên khi lấy các số ở hàng dưới trừ đi các số ở hàng trên theo chiều từ trái sang phải ta sẽ được các kết quả lần lượt là 2, 5, 8 và x.

Nhận thấy 2 5 và 8 đều cách nhau 3 đơn vị nên x sẽ là 11.

Tiếp tục lấy 19 + 11 = 30. => Vậy số cần tìm là 30.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: bài toán   hack não   người IQ cao  

Cùng chuyên mục