24h
Yeah1 News

3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2024, hầu như ít người biết

Thứ hai, 06/05/2024 | 10:52 (GMT+7)

Theo quy định, có những trường hợp mà người dân được hoàn trả tiền mua BHYT, ai cũng nên biết để tránh thiệt thòi ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), công dân sẽ nhận được khoản trợ cấp một phần hoặc toàn bộ chi phí y tế, giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính khi mắc bệnh. Theo quy định, có những trường hợp được trả lại tiền mua BHYT người dân nên biết để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2024, hầu như ít người biết - ảnh 1

Trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT

Theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT sẽ được hoàn trả lại tiền đóng nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới)

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

- Trường hợp 2: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

- Trường hợp 3: Người tham gia bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2024, hầu như ít người biết - ảnh 2

Điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục năm 2024

+ Điều kiện hưởng BHYT 05 năm liên tục từ 01/01/2024 – 30/6/2024

Mức lương cơ sơ 1.800.000 đồng/tháng tiếp tục áp dụng ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) mới được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế có chi phí cho một lần dưới 270.000 đồng thì được BHYT chi trả 100%, người bệnh được khám chữa bệnh miễn phí.

+ Bỏ lương cơ sở, thay đổi về điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục từ 01/7/2024

Dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương công chức, trong đó có nội dung bãi bỏ lương cơ sở. Khi đó, chúng ta không thể dựa vào mức lương cơ sở để xác định điều kiện hưởng bảo hiểm y tế năm năm liên tục nữa, thay vào đó, khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế có đề cập như sau:

“13. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

… d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn mức quy định của Chính phủ, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;…”

Như vậy, theo như đề xuất trên, số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm sẽ do Chính phủ quy định.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục