24h
Yeah1 News

Từ tháng 10/2023, lương của giáo viên dạy nghề có thay đổi: Sẽ tăng bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Chủ nhật, 10/09/2023 | 11:54 (GMT+7)

Theo chính sách mới, lương của giáo viên dạy nghề sẽ có sự thay đổi kể từ ngày 15/10 sắp tới.

Mức lương của người lao động làm việc trong ngành giáo dục nói chung luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thời gian qua, đề tài về mức lương của giáo viên cũng thường thu hút nhiều sự chú ý. Đặc biệt là sau khi từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở của giáo viên đã tăng lên 1,8 triệu/tháng. Sau sự thay đổi này, mức lương của các ngành nghề khác cũng được điều chỉnh và lương của cac giáo viên cao đẳng, trung cấp, giáo dục dạy nghề cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Sẽ có sự điều chỉnh trong mức lương của giáo viên dạy nghề (ảnh minh họa)
Sẽ có sự điều chỉnh trong mức lương của giáo viên dạy nghề (ảnh minh họa)

Viên chức được xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với các bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cụ thể như sau:

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp - Mã số: V.09.02.01, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số: V.09.02.02, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - Mã số: V.09.02.03, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã số: V.09.02.04, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp - Mã số: V.09.02.05, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính - Mã số: V.09.02.06, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - Mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành - Mã số: V.09.02.08, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp - Mã số: V.09.02.09, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Lương của giáo viên là điều nhiều người quan tâm (ảnh minh họa)
Lương của giáo viên là điều nhiều người quan tâm (ảnh minh họa)

Dựa vào thông tin trên, có thể thấy lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức = Hệ số lương x mức lương cơ sở 1.800.000 đồng. Suy ra từ công thức này, có thể tham khảo mức lương cụ thể của giáo viên dạy nghề theo các mức dưới đây:

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có mức lương từ 7.920.00 đồng đến 12.204.000 đồng

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có mức lương từ 10.350.000 đồng đến 13.590.000 đồng.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính có mức lương từ 7.920.000 đồng 12.204.000 đồng

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có mức lương từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có mức lương từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp có mức lương từ 3.348.000 đồng đến 7.308.000 đồng.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục