2 biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới sắp ra mắt tại Việt Nam

2 biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới sắp ra mắt tại Việt Nam
Thời trang

Là kết quả đến từ sự hợp tác giữa 2 biểu tượng thời trang – Zayn Mallik và Versus Versace – ZAYN X VERSUS định nghĩa lại toàn vẹn và gai góc cho những gì gọi là thời trang đường phố.