Yeah1 News

Năm 2023, 3 đối tượng sinh viên duy nhất học đại học công lập Việt Nam sẽ được miễn 100% học phí

Thứ năm, 03/08/2023 | 16:42 (GMT+7)

Theo quy định của pháp luật, những sinh viên thuộc nhóm 3 đối tượng đặc biệt này có thể xin miễn học phí 100% khi nhập học ở các trường đại học công lập.

Chính sách giáo dục tại Việt Nam có nhiều ưu đãi dành cho những đối tượng sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt hoặc một số ngành học đặc biệt được miễn, giảm học phí một phần hoặc hoàn toàn. Theo Điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, các ngành học sẽ được miễn học phí 100% cho sinh viên bao gồm:

- Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh và Mác-Lê nin

- Chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y tâm thần, Giám định pháp y, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu đã đề ra của Chính phủ

Ngoài những ngành học được miễn 100% học phí, 3 đối tượng sinh viên đặc biệt cũng sẽ được miễn hoàn toàn
Ngoài những ngành học được miễn 100% học phí, 3 đối tượng sinh viên đặc biệt cũng sẽ được miễn hoàn toàn

Ngoài những ngành học kể trên, trong Nghị định cũng quy định rõ, 3 nhóm đối tượng sinh viên sẽ thuộc diện được ưu tiên, miễn học phí khi đăng ký nhập học tại các trường đại học công lập trên lãnh thổ Việt Nam:

1. Sinh viên hệ cử tuyến

2. Sinh viên theo học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (nếu chỉ sống với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định đã được nêu ra của Thủ tướng Chính phủ

3. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ban hành vào ngày 9/5/2017 của Chính phủ trong chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Một số ngành học đặc thù sẽ được miễn 70% học phí
Một số ngành học đặc thù sẽ được miễn 70% học phí

Ngoài ra, bên cạnh những ngành học, sinh viên được miễn 100% học phí, nhóm các ngành học được miễn 70% học phí bao gồm:

- Các ngành nghệ thuật truyền thống mang tính chất đặc thù tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật như: Nhạc công kịch hát dân tộc; Nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ; Diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống...

- Một số ngành nghề nặng nhọc, có nguy cơ gây độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có quy định cụ thể.

Các sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số cũng có khả năng được miễn 70% học phí
Các sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số cũng có khả năng được miễn 70% học phí

Một số sinh viên được miễn 70% học phí khi là người thuộc dân tộc thiểu số (ngoài nhóm được giảm 100% học phí) ở những thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hoặc hải đảo.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục