24h
Yeah1 News

Từ tháng 8/2023, lương hưu 3,5 triệu sẽ được tăng lên bao nhiêu?

Thứ hai, 31/07/2023 | 16:51 (GMT+7)

Nghị định 42/2023/NĐ-CP nói rõ về chính sách tăng lương hưu, đồng thời lương hưu trong tháng 8/2023 sẽ được truy lĩnh của tháng 7/2023. Như vậy, người nhận sẽ được tổng cộng bao nhiêu?

Kể từ tháng 8/2023, mức tiền nhận được từ lương hưu sẽ có sự điều chỉnh theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Trước đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thông báo chính thức về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8/2023.

Nhiều người dân thắc mắc lương hưu trong tháng 8/2023 sẽ nhận được bao nhiêu?
Nhiều người dân thắc mắc lương hưu trong tháng 8/2023 sẽ nhận được bao nhiêu?

Đồng thời, số tiền lương hưu và người dân nhận được sẽ bao gồm cả số tiền truy trả chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới được quy định có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.

Nhiều người thắc mắc, như vậy, lương hưu tháng 8/2023 mà người dân nhận được sẽ là bao nhiêu. Mới đây, công thức tính mức lương hưu trong tháng 8 đã được chia sẻ, bao gồm:

Lương hưu tháng 8/2023 nhận được = Lương hưu tháng 8 + Phần tiền tăng thêm của tháng 7/2023 chưa nhận được.

Người dân có thể căn cứ theo công thức dưới đây để tính toán con số đối chiếu
Người dân có thể căn cứ theo công thức dưới đây để tính toán con số đối chiếu

Nếu như mức lương hưu gần nhất mà người dân nhận được là 3 triệu đồng và thuộc nhóm đối tượng được tăng 12,5% (quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP) thì lương hưu theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP sẽ được tính là:

Lương hưu tháng 8/2023 = 3.000.000 x 1,125 = 3.375.000 đồng

Phần tiền tăng thêm của tháng 7 chưa nhận = 3.375.000 - 3.000.000 = 375.000 đồng

Tổng cộng lương hưu tháng 8/2023 nhận được = 3.375.000 + 375.000 = 3.750.000 đồng

Tùy theo mức được tăng mà mỗi đối tượng sẽ nhận được lương hưu khác nhau
Tùy theo mức được tăng mà mỗi đối tượng sẽ nhận được lương hưu khác nhau

Trường hợp thứ 2, nếu người dân nhận mức lương hưu gần nhất là 3 triệu đồng và thuộc nhóm đối tượng được tăng 20,8% (quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP) thì lương hưu theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP sẽ được tính là:

Lương hưu tháng 8/2023 = 3.000.000 x 1,208 = 3.624.000 đồng

Phần tiền tăng thêm của tháng 7 chưa nhận = 3.624.000 - 3.000.000 = 624.000 đồng

Tổng cộng lương hưu tháng 8/2023 nhận được = 3.624.000 + 624.000 = 4.248.000 đồng

Chính vì vậy, mỗi người dân sẽ nhận được một mức lương hưu cụ thể khác nhau. Để biết chính xác con số thì cần căn cứ vào mức được tăng để biết số tiền lĩnh lương hưu trong tháng 8. Người dân có thể tự làm một phép tính sơ bộ từ công thức trên để ra con số và dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: lương hưu   chính sách   Nghỉ hưu  

Cùng chuyên mục