24h
Yeah1 News

Từ năm 2024: Có 4 khoản thu nhập của công chức sẽ bị cắt giảm?

Thứ ba, 03/10/2023 | 10:12 (GMT+7)

Dưới đây là thông tin về những khoản thu nhập của viên chức dự kiến sẽ không còn nữa kể từ năm 2024.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết về cải cách tiền lương này của Bộ Chính trị, có thể thấy, từ 01/7/2024, công chức sẽ không còn các khoản thu nhập dưới đây:

Thứ nhất: Các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước gồm: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Thứ hai: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề trừ công an, quân đội, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức. Trong đó, phụ cấp thâm niên nghề của công chức đang được tính theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC.

Thu nhập của viên chức là điều nhiều người quan tâm.
Thu nhập của viên chức là điều nhiều người quan tâm.

Được biết, mức phụ cấp thâm niên nghề của công chức bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu công chức đó được hưởng. Điều kiện để hưởng là khi công chức có thời gian làm việc đủ 05 năm. Từ năm thứ sáu trở đi, nếu công chức có đủ 12 tháng làm việc thì được tính thêm 1%. Dựa vào thông tin này, có thể thấy dự kiến từ 01/7/2024 trở đi, công chức sẽ bị bãi bỏ khoản phụ cấp này. Đồng nghĩa, mỗi tháng sẽ không còn được thêm ít nhất 5% mức lương được nhận khi đã có 05 năm làm việc.

Thứ ba: Mở rộng việc khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, khi thực hiện được nhiệm vụ thì sẽ nhận được mức khoán lương phù hợp với kết quả đã làm được mà không cào bằng như trước đây.

Thứ tư: Bên cạnh khoán quỹ lương thì chính sách cải cách tiền lương còn nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương như tiền xe ô tô, điện thoại…

Các khoản thu nhập sẽ có sự thay đổi.
Các khoản thu nhập sẽ có sự thay đổi.

Cần lưu ý thêm rằng, một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp lại chế độ phụ cấp cũng làm giảm đi thu nhập của công chức. Tuy nhiên, thu nhập của công chức chỉ bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề còn các loại phụ cấp còn lại thì:

- Hoặc đã được gộp với mấy loại phụ cấp khác để tạo thành loại phụ cấp mới như phụ cấp độc hại nguy hiểm đã được đưa vào điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề

- Hoặc đã đưa vào mức lương cơ bản như phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ.

Ngoài ra, khi cải cách tiền lương, cơ cấu tiền lương công chức gồm các khoản thu nhập theo tỷ lệ dưới đây:

Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Bổ sung tiền thưởng chiếm 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục