24h
Yeah1 News

Trên bảo hiểm y tế có 1 ký hiệu đặc biệt: Còn có khả năng được hưởng 100% bảo hiểm, biết để tránh thiệt thòi

Thứ hai, 07/08/2023 | 08:35 (GMT+7)

Những ai tham gia bảo hiểm y tế nên nắm rõ những quy định này để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Bảo hiểm y tế ngoài những thông tin cơ bản về thông tin cá nhân của người dùng, thời gian bảo hiểm, nơi áp dụng bảo hiểm... thì còn có một ký tự đặc biệt mà người dùng cần biết và nắm rõ. Theo đó, trên bảo hiểm sẽ có những ký hiệu như K1, K2, K3 - đó là mã của khu vực nơi chủ nhân của bảo hiểm đó sinh sống.

Người dùng cần hiểu ý nghĩa của những ký tự trên bảo hiểm (ảnh minh họa)
Người dùng cần hiểu ý nghĩa của những ký tự trên bảo hiểm (ảnh minh họa)

Theo Điều 4 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015, quy định về mã nơi đối tượng sinh sống như sau:

“Mã nơi đối tượng sinh sống, gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số, cụ thể:

- Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng có ký hiệu là QN, CA, CY đang công tác hoặc cư trú (thường trú hoặc tạm trú) thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo, được ghi mã nơi đối tượng sinh sống tương ứng với ký hiệu K1, K2, K3 quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3, Điều này.

Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB)”.

Nên nắm rõ mình thuộc trường hợp nào để đảm bảo quyền lợi (ảnh minh họa)
Nên nắm rõ mình thuộc trường hợp nào để đảm bảo quyền lợi (ảnh minh họa)

Ngoài ra, những đối tượng hoặc trường hợp đặc biệt sẽ được hưởng 100% bảo hiểm. Người dùng bảo hiểm y tế nên nắm và xem xét mình có thuộc những nhóm dưới đây không để không bị mất quyền lợi:

“1 - Trẻ em dưới 6 tuổi.

2 - Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

3 - Đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

4 - Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Người trên 80 tuổi được hưởng 100% BHYT khi đang được hưởng trợ cấp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục