24h
Yeah1 News

Tham gia nghĩa vụ quân sự ra quân dịp Tết 2024, bộ đội nhận được bao nhiêu tiền?

Chủ nhật, 04/02/2024 | 16:38 (GMT+7)

Tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, bộ đội ra quân Tết 2024 được bao nhiêu tiền?

Bộ đội là một lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ quốc phòng an ninh Tổ quốc, là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. 

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này.

Tham gia nghĩa vụ quân sự ra quân dịp Tết 2024, bộ đội nhận được bao nhiêu tiền? - ảnh 1

Tại Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định, chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được tính như sau:

+ Bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn được hưởng BHXH một lần khi xuất ngũ nếu có nhu cầu. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH:

- Mỗi năm được 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Nểu sau khi xuất ngũ mà được thanh toán tiền BHXH một lần thì khoảng thời gian đó không được cộng vào thời gian tham gia BHXH.

- Nếu xuất ngũ mà không hưởng trợ cấp BHXH một lần thì thời gian đóng BHXH được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Tham gia nghĩa vụ quân sự ra quân dịp Tết 2024, bộ đội nhận được bao nhiêu tiền? - ảnh 2

+ Trợ cấp xuất ngũ một lần:

Mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau:

- Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ.

- Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: Trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở.

- Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng: Trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

Lương cơ sở hiện nay: 1.800.000 đồng/tháng. Do đó, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ 02 năm (24 tháng) thì sau khi xuất ngũ sẽ nhận được tiền trợ cấp xuất ngũ một lần như sau: 2 x 2 x 1.800.000 = 7.200.000 đồng.

Như vậy, quân nhân được nhận 2 x 2 x 1,800,000 = 7,200,000 đồng.

Tham gia nghĩa vụ quân sự ra quân dịp Tết 2024, bộ đội nhận được bao nhiêu tiền? - ảnh 3

+ Trợ cấp tạo việc làm

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Như vậy, hạ sĩ quan, binh sĩ được nhận 1,800,000 x 6 = 10,800,000 đồng.

Ngoài ra, bộ đội ra tham gia nghĩa vụ quân sự cũng cần lưu ý những vấn đề sau đây:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Ngoài các khoản nêu trên, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ với mức chi 50.000 đồng/người, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục