Yeah1 News

Tên nước Việt Nam có từ khi nào, ai là người đã chọn "Việt Nam" là quốc hiệu?

Thứ hai, 18/09/2023 | 20:58 (GMT+7)

Tên nước Việt Nam đã được một vị vua đặt từ hàng trăm năm trước và được giữ là quốc hiệu của nước ta cho đến ngày nay.

Từ hàng ngàn năm lịch sử trước đó, nước Việt ta đã từng có nhiều tên gọi khác nhau. Có không ít người thắc mắc tên nước Việt Nam hiện tại có từ khi nào và ai là người đặt ra. Xuôi dòng lịch sử, vào tháng 2 năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long chính thức đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam.

Vua Gia Long chính thức đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam.
Vua Gia Long chính thức đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam.

Sự kiện đổi quốc hiệu mang tính lịch sử này được diễn ra rất nghiêm trang. Mộc bản triều Nguyễn sách Đại Nam thực lục đệ nhất kỷ, quyển 23, mặt khắc 12, 13 có khắc : “Ngày Đinh Sửu, vua đem việc cáo Thái miếu. Lễ xong, vua ngự ở điện nhận lễ chầu mừng. Xuống chiếu bố cáo khắp trong ngoài: “Đế vương dựng nước, trước phải trọng quốc hiệu để tỏ rõ nhất thống. Xét từ các đấng tiên thánh vương ta xây nền dấy nghiệp, mở đất Viêm bang, gồm cả đất đai từ Việt Thường về Nam, nhân đó lấy chữ Việt mà đặt tên nước. Hơn 200 năm, nối hòa thêm sáng, vững được nền thần thánh dõi truyền, giữ được vận trong ngoài yên lặng. Chợt đến giữa chừng, vận nước khó khăn, ta lấy mình nhỏ, lo dẹp giặc loạn, nên nay nhờ được phúc lớn, nối được nghiệp xưa, bờ cõi Giao Nam, đều vào bản tịch.

Sau nghĩ tới mưu văn công võ, ở ngôi chính, chịu mệnh mới, nên định lấy ngày 17 tháng 2 năm nay, kính cáo Thái miếu, cải chính quốc hiệu là Việt Nam, để dựng nền lớn, truyền lâu xa. Phàm công việc nước ta việc gì quan hệ đến quốc hiệu và thư từ với nước ngoài, đều lấy Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là An Nam nữa . Lại hạ chiếu báo các nước Xiêm La, Lữ Tống và các thuộc quốc Chân Lạp, Vạn Tượng, khiến cho đều biết”.

Tên nước Việt Nam hiện tại có cả một câu chuyện lịch sử phía sau (ảnh minh họa)
Tên nước Việt Nam hiện tại có cả một câu chuyện lịch sử phía sau (ảnh minh họa)

Dưới vương triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam đã tồn tại trong 34 năm (từ năm 1804 đến năm 1838). Quốc hiệu Việt Nam được sử dụng ít hơn kể từ khi vua Minh Mạng lên nối ngôi và cho đổi quốc hiệu là Đại Nam. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hai tiếng Việt Nam được sử dụng trở lại bởi các nhà sử học và chí sĩ yêu nước trong các tác phẩm và các tổ chức chính trị, như: Phan Bội Châu viết Việt Nam vong quốc sử (1905), Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925) và Hội Việt Nam độc lập đồng minh (1941)…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, trong thời khắc lịch sử của cả dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 chính thức thể chế hóa quốc hiệu này. Cũng từ đây, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng và toàn diện nhất.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục