24h
Yeah1 News

Có 3 trường hợp được hoàn lại tiền BHYT trong năm nay, ai cũng cần biết tránh thiệt thòi

Thứ hai, 09/10/2023 | 20:02 (GMT+7)

Theo đó, có những trường hợp sẽ được hoàn tiền BHYT trong năm 2023 - 2024 mà không phải ai cũng biết.

Dưới đây là các trường hợp được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế trong năm nay

Trường hợp 1: Những người tham gia BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới)

Và số tiền được hoàn trả sẽ tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ BHYT. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Trường hợp 2: Những người tham gia BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

Trường hợp 3: Những người tham gia không may qua đời, trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Có 3 trương hợp sẽ được trả lại tiền bảo hiểm y tế
Có 3 trương hợp sẽ được trả lại tiền bảo hiểm y tế

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

BHYT chính là một hình thức bảo hiểm có tính an sinh xã hội do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành, giúp người dân có thể chi trả một phần chi phí khi tham gia khám chữa bệnh. Khi tham gia BHYT người dân có nhiều quyền lợi đặc biệt. 

Theo quy định từ Điểm d, Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong khi khám, chữa bệnh đúng tuyến như sau:

Chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 thì người bệnh sẽ được thanh toán 100% chi phí BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu:

Chi phí khám, chữa bệnh 1 lần thấp hơn 270.000 VNĐ (trước đó là 223.500đ)

Người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đó là 8,94 triệu đồng).

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục