Cập nhật mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023, đi xe đạp cũng bị

Hoàng Hằng 10:56 11/03/2023

Theo quy định mới nhất năm 2023, ngay cả những người đi xe đạp nếu có nồng độ cồn vượt mức cho phép cũng sẽ bị xử phạt.

Quy định về mức phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Theo quy định này, đối với những người đi xe đạp nếu vượt quá nồng độ cồn cho phép cũng sẽ vị xử phạt. Mức phạt cụ thể như sau:

Đối với người điều khiển xe ô tô:

phat-nong-do-con-2

- Nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít hơi thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng (quy định tại điểm C khoản 6 Điều 5). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng (quy định tại Điểm e, khoản 11, điều 5.

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng (quy định tại điểm c, khoản 8, điều 5). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng (theo điểm g, khoản 11, điều 5).

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng (theo điểm a, khoản 10, điều 5). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (điểm h, khoản 11, điều 5).

Đối với người điều khiển xe máy

phat-nong-do-con-1

- Nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít hơi thở sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng (quy định tại điểm C khoản 6 Điều 6). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng (quy định tại Điểm đ, khoản 10, điều 6.

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 7 triệu đồng (quy định tại điểm e, khoản 10, điều 6). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng (theo điểm g, khoản 11, điều 5).

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng (theo điểm e, khoản 8, điều 6). Mức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (điểm g, khoản 10, điều 6).

Đối với người điều khiển xe đạp

- Nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít hơi thở sẽ bị phạt tiền từ 80.000 VNĐ đến 100.000 VNĐ (quy định tại điểm q khoản 1 Điều 8). 

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 300.000 VNĐ đến 400.000 VNĐ (quy định tại điểm e, khoản 3, điều 8 NĐ 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi điểm k, khoản 34, điều 2 NĐ 123/2021/NĐ-CP). 

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 400.000 VNĐ đến 600.000 VNĐ (theo điểm c, khoản 4, điều 8). 

Đối với người điều khiển máy kéo, máy kéo chuyên dùng

phat-nong-do-con