24h
Yeah1 News

5 trường hợp được tăng lương lên 30% từ ngày 1/7/2024?

Thứ tư, 08/05/2024 | 17:25 (GMT+7)

Theo quy định, những trường hợp sau đây sẽ được tăng lương lên 30%, ai cũng nên biết kẻo mất quyền lợi

Cải cách tiền lương là gì?

Cải cách tiền lương là cải thiện toàn diện cơ bản tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức, những người nằm trong lực lượng vũ tranh ...Cải cách tiền lương nhằm đáp ứng nhu cầu về lương của cán bộ công nhân viên chức với sự thay đổi giá cả của thời cuộc. Chính vì vậy, việc cải cách tiền lương là điều cần thiết. 

5 trường hợp được tăng lương lên 30% từ ngày 1/7/2024? - ảnh 1

5 đối tượng được tăng mức lương lên 30% từ 1/7/2024 là ai?

Căn cứ tại Nghị quyết 104/2023/QH15, chính thức từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định, từ 1/7/2024 sẽ xây dựng bảng lương mới sau cải cách tiền lương đối với các đối tượng sau đây:

- Những trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Những trường hợp là công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Những người là sĩ quan công an;

-  Những người là hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Những người có chuyên môn kỹ thuật công an;

- Những người là sĩ quan quân đội;

- Những người là quân nhân chuyên nghiệp;

- Những người là công nhân quốc phòng;

- Những người là công nhân công an.

5 trường hợp được tăng lương lên 30% từ ngày 1/7/2024? - ảnh 2

Theo thông tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến sẽ tăng mức lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương bình quân hàng năm thêm khoảng 7%/năm. Trong 3 năm qua, mặc dù chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng đã 2 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng 29,5%.

Con số này tuy không phải là vượt bậc, nhưng cũng là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương.

Như vậy, dự kiến từ 1/7/2024 chỉ tăng mức lương bình quân chung lên khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp) cho 05 đối tượng nêu trên. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục