Đây là ‘đòn hiểm’ của VFF khiến bầu Đức căm phẫn đến mức thề bỏ bóng đá!

Nguyễn 13:55 21/03/2018

Dường như chuẩn bị sẵn kế hoạch để hất cẳng bầu Đức khỏi VFF nhiệm kỳ VIII, một tiêu chuẩn mới được Ban chấp hành VFF đưa ra dành cho các ứng viên từ phó Chủ tịch trở lên phải có bằng cử nhân.

Để cho độc giả có thể hiểu rõ về tiêu chí của VFF, Saostar trích dẫn tiêu chuẩn các chức danh của Ban chấp hành VFF:

I. Tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành Ủy viên Ban chấp hành phải là công dân Việt Nam từ 25 (hai mươi lăm) tuổi trở lên, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; hiểu biết và có kinh nghiệm trong hoạt động bóng đá hoặc hoạt động thể thao chuyên nghiệp; có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành; tự nguyện và có khả năng bố trí thời gian để tham gia các hoạt động của Ban chấp hành Liên đoàn; có uy tín cao trong giới chuyên môn, được các tổ chức thành viên tín nhiệm; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật, án phạt.

II. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam;

- Am hiểu sâu sắc về bóng đá; có tư duy ở tầm chiến lược; có tư tưởng cải cách, đổi mới hoạt động của LĐBĐVN phù hợp với tình hình mới; có kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại; trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên;

- Là cán bộ cấp cao hoặc đã có kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức điều hành các cơ quan, tổ chức lớn;

- Có uy tín cao trong xã hội và trong giới chuyên môn, những người hoạt động nghề nghiệp về bóng đá để có thể tập hợp, phát huy năng lực của các uỷ viên Ban Chấp hành, các tổ chức thành viên; huy động được đông đảo các lực lượng trong xã hội tham gia, hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam bền vững.

III. Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam:

1. Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành Liên LĐBĐVN, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín cao trong giới chuyên môn, trong cộng đồng những người hoạt động nghề nghiệp về bóng đá;

- Am hiểu sâu sắc về chuyên môn bóng đá; có kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động bóng đá ở tầm vĩ mô; trình độ chuyên môn từ cử nhân chuyên ngành bóng đá trở lên.

2. Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ:

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành Liên LĐBĐVN, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Với tiêu chí này, bầu Đức không đủ điều kiện để tranh cử.

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

- Am hiểu và có kinh nghiệm trong hoạt hoạt động tài chính, thương mại; trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên;

- Có năng lực quản trị; am hiểu pháp luật về tài chính, thương mại; có khả năng hoạch định, xây dựng và chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bóng đá Việt Nam;

- Quan hệ rộng, có uy tín trong giới doanh nhân; có khả năng tập hợp, huy động sự tham gia, tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hoạt động bóng đá.

3. Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông:

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên;

- Am hiểu sâu sắc về hoạt động bóng đá và có tầm nhìn, tư tưởng cải cách bóng đá;

- Có kinh nghiệm hoạt động truyền thông; có khả năng đại diện LĐBĐVN trong việc tổng hợp, phát ngôn, quan hệ báo chí, quan hệ công chúng; - Có quan hệ tốt đối với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phối hợp, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan truyền thông với LĐBĐVN trong công tác tuyên truyền phát triển bóng đá.

Có thể thấy mọi vị trí ứng cử từ phó Chủ tịch VFF trở lên đều kèm theo điều kiện trình độ cử nhân trở lên. Với tiêu chuẩn mới này, bầu Đức xem như “rớt từ vòng gửi xe” vì chưa tốt nghiệp Đại học.

Bầu Đức thề sẽ bỏ bóng đá nếu bầu Tú đắc cử phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

Đây có thể gọi là “đòn hiểm” của VFF khiến cho bầu Đức phẫn nộ, vì chẳng khác chơi ‘xỏ’ ông chủ CLB HAGL với việc hất cẳng một cách phũ phàng, phủi sạch những đóng góp của ông Đức cho bóng đá Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Vậy nên, ông Đức xác định không tham gia VFF như lời hứa hồi năm 2017 nhưng không thể không căm hờn, khi chuyện mang điều kiện cử nhân vào giống như một sự xúc phạm làm ông bị tổn thương. Ông bầu CLB HAGL tuyên bố chiến đến cùng và bỏ bóng đá trong tháng 4 này, nếu bầu Tú đắc cử chức phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VIII.