Công bố đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT

Nguyễn 19:16 27/06/2018

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Đáp án môn Lịch sử

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 4.

Đáp án môn Địa lý 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 6.

Đáp án môn GD Công dân 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 8.

Đáp án môn Toán 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 10.

Đáp án môn Vật Lý 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 12.

Đáp án môn Hóa học 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 14.

Đáp án môn Sinh học 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 16.

Đáp án môn Tiếng Anh 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 18.

Đáp án môn tiếng Pháp 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 20.

Đáp án tiếng Nga 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 22.

Đáp án môn tiếng Đức

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 24.

Đáp án môn tiếng Nhật 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 26.

Đáp án môn tiếng Trung Quốc 

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT - Ảnh 28.

Đáp án môn Ngữ Văn

Theo Infonet 

Loading...