Văn Toàn, Tiến Dũng: 'Xuân Mạnh nhuộm tóc bạch kim đẹp nhất đội'

  • Sang Sang