Olympic Việt Nam rời khách sạn sáng sớm ra sân bay về nước

Thể thao 02/09/2018 13:00

Sáng 2/9, ban huấn luyện cùng cầu thủ Olympic Việt Nam di chuyển ra sân bay về nước. Đội rời khách sạn Aston (Bogor) và khởi hành từ sân bay Jakarta lúc 9h bằng chuyên cơ riêng.