Người Việt Nam xếp hàng chờ mua iPhone XS, 1 chỗ ngồi giá 3,4 triệu đồng

  • Sang Sang