Người thân, đồng đội tiễn đưa hai phi công Su-22

  • Sang Sang